Postoj odborníků

O postoji světových odborníků k veganské stravě viz například:

* V originálním znění se vyskytuje termín „vegetarian diets“, čímž se myslí různé druhy vegetariánské stravy; z kontextu lze jasně dovodit, že k nim autoři zařazují i stravu veganskou, neboť všechna konkrétní doporučení zmiňují i veganské zdroje.

Proč se v českých knihách/novinách píše něco jiného?
Konvenční české publikace o výživě často varují před veganstvím s poukazem na rizika nevhodně sestaveného jídelníčku, aniž by braly v úvahu potenciál správně sestavené veganské stravy. Někdy dokonce vycházejí z teorií, které byly již dávno vyvráceny (například teorie nenahraditelnosti živočišných bílkovin).