V dnešní době je poněkud obtížné dopátrat se všech důsledků našich činů. Přesto jsme za své činy odpovědni. Je-li zlo pácháno za naše peníze, slabá to útěcha pro oběť, že o něm nevíme či nechceme vědět. Je tedy naší povinností zajímat se o to, kam putují naše peníze a co je díky nim umožněno.

Producenti živočišných potravin nám tuto povinnost ztěžují, neboť nemají zájem na tom, abychom věděli a přemýšleli o utrpení, které prožívají zvířata určená pro lidskou konzumaci, či o důsledcích této konzumaci pro životní prostředí a země třetího světa. Nejrůznějším způsobem se proto snaží skrývat skutečnost – jejich „továrny“ jsou pečlivě střežené a na oči veřejnosti se dostanou jen idylické, zavádějící kresby z některých obalů masných a mléčných výrobků.

V této sekci Vám představíme utajovanou historii každodenní večeře většiny Čechů a zároveň Vám nabídneme alternativu. Rozhodnutí je ve Vašich rukou.