Až se svému okolí svěříte se svými novými zásadami, mnoho lidí pro ně v tu chvíli nenalezne pochopení, a někteří budou možná reagovat posměšně či podrážděně. Nenechte se tím znechutit. Někteří jen potřebují více času na to, aby přehodnotili své názory a celoživotní návyky.

K tomu, abyste přesvědčivě obhájili své důvody před ostatními, nemusíte uvádět dokonale propracované argumenty. Stačí, když se budete držet základních faktů: konzumace živočišných potravin je příčinou zbytečného utrpení a smrti zvířat, a člověk dnes může jíst zdravě i bez nich; produkce masa, mléka a vajec je plýtváním zdroji, protože zvířata musí být taktéž krmena, což jde ruku v ruce se zbytečnou zátěží pro životní prostředí.

Rodiče
Pro mnoho mladých lidí je největší překážkou na cestě k veganství právě odmítavý postoj rodičů. Většinou za ním stojí upřímná starost o jejich zdraví, která je podpořena nepříliš šťastným způsobem, jímž se o veganské stravě hovoří v českých médiích.

Pokud je toto váš případ, rozptylte jejich obavy o vaše zdraví, seznamte je s postoji odborníků, osvojte si zásady správné výživy a slibte, že je budete dodržovat. Uklidněte je, že jim nepřiděláte práci, protože se o jídlo dokážete postarat sami. Zároveň ovšem dejte najevo, že ze svého záměru stát se veganem či vegankou neustoupíte. Na své vlastní přesvědčení máte právo v jakémkoli věku.

V cizím prostředí


Další informace: