Vzrůstající počet hus a kachen se chová způsobem, který známe u kuřat a krůt – páchnoucí, přeplněné haly bez oken, mládě nikdy nevidí svou matku, genetické manipulace, zranění, chromost, infekce, paraziti, restrikce krmiva u rodičovských ptáků aj. Vysoce traumatické je pro ně to, že vyjma pitných žlabů nemají přístup k vodě. Husy a kachny jsou vodní ptáci, kteří potřebují plavat, potápět se a čistit se ve vodě. Odepření těchto základních potřeb vede k abnormálnímu a stereotypnímu chování. Britská organizace VIVA! zachránila kachní mládě z velkovýkrmny. Když jej vpustili do vody, výrazně ožilo a od té doby v ní trávilo čtyři pětiny svého života.

V extenzivnějších sezónních výkrmech, které v naší zemi zůstávají především díky relativně nízké poptávce, je kachnám a husám sice na část života umožněn výběh s přístupem k vodě, bývají však drženy v nepřirozených počtech (po tisících), což nevyhnutelně vede k narušení přirozené sociální hierarchie a k šíření nemocí. Zůstávají zjevné problémy s genetickými manipulacemi, restrikcí krmiva pro rodičovské ptáky a odebíráním vajec matkám, které by se o svá mláďata dlouho staraly. 

Násilné krmení při produkci foie gras.
Obzvláště krutá je pak produkce „delikatesy“ zvané foie gras, tj. tlustých jater. Houserům a kačerům se do krku dvakrát až třikrát denně strká hadice, kterou se jim násilně vpravuje enormní množství (až 2 kg) krmiva. Ptáci se bezmocně snaží utéci, ale jsou drženi pevně. Cílem překrmování je způsobit onemocnění jater, které se projeví jejich desetinásobným zvětšením. Pracovníci farmy s nimi manipulují ve velkém spěchu, a ptáci si z procedury často, kromě zjevné bolesti ze samotného překrmování, odnáší poraněný krk – někdy dokonce vykrvácejí k smrti. Násilné krmení je v České republice zakázáno, ale jeho produkty (především z Maďarska a Francie) u nás k dostání jsou. Maso dovážené z těchto zemí může pocházet z farem, kde dochází k násilnému krmení.

Použitá literatura:


Další informace: