Nekomentované záběry z jednoho českého chovu brojlerových slepic (michalkolesar.net).
Na životní podmínky slepic, které se používají k „produkci“ brojlerových kuřat, se často zapomíná. Jelikož jde o brojlery, kteří žijí mnohem déle než kuřata „na výkrm“, jsou tyto slepice vystaveny ještě vyššímu riziku selhání orgánů z důvodu nepřirozeného růstu svaloviny. Chovatelé jim proto celý život drasticky omezují potravu, v mládí dokonce dostávají jen pětinu toho, co by normálně snědly. Studie dokazují, že trpí chronickým hladem. Farmáři jim často omezují i vodu a slepice se ji pak snaží získat z vlhkého hnoje.

Hlad a špatné životní podmínky celkově vedou ke kanibalismu mezi slepicemi; toto chovatelé někdy řeší jejich mrzačením: uřezávají jim kusy zobáků, prstů a hřebenů. Tyto procedury se provádějí bez tišení bolesti a mají za následek jak bezprostřední, tak trvalejší změny v chování, příjmu potravy a tělesné váze. Slepice bývají pasivnější, méně používají zobák, méně jedí a pomaleji rostou. Na poškozeném zobáku se mohou utvořit neuromy, kvůli nimž slepice pociťují chronickou bolest i poté, co se obnoví tkáň. Tyto slepice se stejně jako kuřata chovají ve špinavých boudách bez oken, čerstvého vzduchu a jakéhokoli náznaku přirozeného prostředí. Není jim dovoleno sedět na vejcích a starat se o kuřata, ty putují do umělé líhně (to ostatně platí i pro nosnice). Po roce jim skončí snáškové období, a jsou proto poslány na smrt.

Použitá literatura:

  • Doc. ing. Jiří Václavovský et al. Chov drůbeže. Jihočeská universita v Českých Budějovicích. ISBN 80-7040446-9. Strana 128-129. (Omezování potravy a vody, odřezávání zobáků, hřebenů a prstů.)
  • Jacky Turner et al. The Welfare of Broiler Chickens in the European Union. Compassion in World Farming Trust, 2005. (Následky omezování potravy, dostávají jen pětinu toho, co by snědly)
  • Hughes, B. O. Gentle M.J., 1995. Beak trimming of poultry: Its implications for welfare. World's Poultry Science Journal, Volume 51, Number 1, March 1995, pp. 51-61(11). (Následky uřezávání zobáků.)

Další informace: