V takto přeplněných přepravkách mohou být slepice a kuřata převáženy až 12 hodin bez vody a krmiva.
Před přepravou jsou ptáci chyceni za nohy (běžně 3 ptáci v jedné ruce) a přeneseni do transportních klecí, které jsou tak těsné, že se v nich tato zvířata nemohou pohnout. Dle evropské legislativy mohou být slepice a kuřata takto převáženy až 12 hodin bez vody a krmiva. Mnoho z nich při přepravě zemře nebo se zraní – následkem hrubého zacházení (otekliny, zlomené kosti, křídla), nárazů při zrychlování či brzdění v přeplněných přepravkách, teplotních extrémů, stresu z přítomnosti neznámých zvířat atd.

Když se slepice či kuřata konečně dostanou na místo, zaměstnanci jatek je pověsí vzhůru nohama za hák na pohybujícím se provaze. Zvířata jsou tím nesmírně vyděšená a naprosto zjevně zápasí o život. Tato procedura je obzvláště bolestivá, protože mnoho slepic a kuřat má již tak poškozené kosti a navíc brojlery táhne k zemi nepřirozeně těžká váha.

Pověšení ptáci projíždějí elektrifikovanou vodou, která je ale mnohdy ani dostatečně neomráčí.
Pověšení ptáci projedou elektrifikovanou vodou a ta je má omráčit. Může se však stát, že křídla se do vody dostanou dříve než hlava, což má za následek bolestivý elektrický šok. Jiní ptáci zase zvednou hlavu a elektrickou lázeň minou. Pracovníci jatek mají tyto ptáky sundat a usmrtit je ručně – obvykle useknutím hlavy bez omráčení. Vzhledem k rychlosti linky je však nemožné pečlivě zkontrolovat všechny, a proto mnozí z nich pokračují dále netknutí. Elektrická lázeň by měla teoreticky zapříčinit zástavu srdce; podle studie britské organizace VIVA! se to však v 10% případů nepodaří – ptáci se probouzejí při vykrvování. 1% ptáků je pak naživu ještě v době, kdy se dostane do vařící vody, která má odstranit peří. To, že zvířata nejsou při zabíjení vždy dostatečně omráčená, přiznává i česká odborná literatura.

Použitá literatura:

  • Jacky Turner et al. The Welfare of Broiler Chickens in the European Union. Compassion in World Farming Trust, 2005.
  • Rebecca Smith. Sentenced to Death. VIVA! 2000. Strana 46-50.
  • Nařízení rady (ES) č. 1/2005, Příloha I., Kapitola V. (12 hodin bez vody a krmiva.)
  • Steinhauser et al. Produkce masa. Last 2000. Strana 71 (česká odb. literatura přiznává nedostatečné omráčení).

Další informace: