Krávy mohou být převáženy v různých stádiích života, ale nejčastější jsou cesty na jatka – v okamžiku, kdy skot dosáhne požadované hmotnosti nebo krávy přestanou být dostatečně produktivní. Pokud se zvířata zdráhají hnout (například když se bojí stoupat po rampě), dostanou ránu elektrickým bodcem. V kamionu jsou krávy namačkány tak, že se téměř nemohou pohnout. Drtivá většina krav má na těle pohmožděniny; některé krávy lehnou na zem vyčerpáním nebo následkem prudkého brzdění a může se pak stát, že jedna kráva stoupne na druhou. Takto mohou být legálně převáženy až 14 hodin bez vody a krmiva (s přestávkami i několik dní).

Pro omračování krav, dovlečených na jatka, se používá nejčastěji omračovací pistole. Ta dokáže zvíře efektivně omráčit, pouze pokud se náboj vstřelí na správné místo. V opačném případě zvíře dostane bolestivou ránu do hlavy, a zůstane při plném vědomí. Není jednoduché udržet zvíře v klidu; není divu, že podle Evropské komise 5-10% krav není tímto způsobem správně omráčeno, a zůstává při vědomí, nebo jej nabývá krátce po střele. To, že zvířata nejsou při zabíjení vždy dostatečně omráčená, přiznává i česká odborná literatura.

Použitá literatura:

  • Peter Stevenson. Long Distance Animal Transport in Europe: A Cruel & Unnecessary Trade. CIWF 2008. Strana 6-7.
  • Rebecca Smith. Sentenced to Death. VIVA! 2000. Strana 32-36.
  • Nařízení rady (ES) č. 1/2005, Příloha I., Kapitola V. (14 hodin bez vody a krmiva.)
  • Steinhauser et al. Produkce masa. Last 2000. Strana 71. (Česká odb. literatura přiznává nedostatečné omráčení.)

Další informace: